Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 31. august 2016

Skrevet af

Mødet blev afholdt Onsdag den 31. august 2016 i Sdr. Nærå.

Tilstede: Laura Lundager Jensen, Johan Christian Nord, Ina Balle Aagaard, Pia Strandridder og Anne Grete Pilgaard Deltagere

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Mødeplan
3. Årsmøde mm.
4. Kirkegårdssagen
5. Høringssvar
6. Orlovskassen
7. Højskoledagen
8. Evt.

Læs referat her

Login Form