Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder den 6. februar 2017

Mødet blev afholdt i Sdr. Nærå Valgmenighed

I mødet deltog: Laura Lundager Jensen, Ina Balle Aagaard, Pia Strandridder, Anne Grete Pilgaard og Johan Christian Nord

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Årsmøde
 3. Årsskrift
 4. Skatteundersøgelsen
 5. Regnskab
 6. Vedtægter
 7. Hjemmesiden
 8. Isobro
 9. Forretningsorden
 10. Kursus i jura
 11. Henvendelser
 12. Evt.

Læs referatet her

Login Form