Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder den 8. november 2017

Mødet blev afholdt i Vallekilde

Læs referatet her

Login Form