Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder 22. januar 2018

Mødet blev afholdt hos Anne Grete i Odense.

Læs referatet her

Login Form