Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder 7. maj 2018

Mødet blev afholdt hos Ina i Sdr. Nærå

Læs referatet her

Login Form