Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder 28. august 2019

Mødet blev afholdt i Ryslinge Frimenighed. Læs referatet her

Login Form