Referat af møde i bestyrelsen for foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder 19. august 2021

Mødet blev afholdt i Ryslinge

Referat kan læses her

Login Form