Referat af møde i bestyrelsen for foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 31. maj 2022

Mødet blev holdt i Sdr. Nærå Valgmenighed'

Referatet kan læses her.

Login Form