Referat bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, den 8. februar 2023

Mødet blev afholdt virtuelt.

Referatet kan læses her

Login Form