Referat bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, den 16. august 2023

Mødet blev afholdt i Sdr. Nærå Valgmenighed

Referatet kan læses her

Login Form