Referat af Bestyrelsesmøde og af møde med Odense Valgmenighed 9. november 2023

Møderne blev afholdt den 9. november 2023 i Odense Valgmenighed

– vedrørende Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 8. juni 2023 i Odense

Referat af bestyrelsesmøde kan læses her

Referat af møde med Odense Valgmenighed ang. årsmøde 2024 kan læses her

Login Form