Referat bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, den 29. januar 2024

Mødet blev afholdt i Brükerstuen i Ågård Frimenighed

Referatet kan læses her

Login Form