Arrangementer og Nyt

Generalforsamling 2020 i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder blev afholdt virtuelt mandag den 7. december 2020.

Refera fra generalforsamlingen kan læses her

Adresselisten over alle menigheder ajourføres løbende.

Adresselisten kan ses her på hjemmesiden og trykkes hvert år i årsskriftet.

Husk at meddele ændringer til redaktør af hjemmeside Anne Grete Pilgaard på annegretepilgaard@gmail.com

Se den opdaterede adresseliste her

14. juni blev der afholdt orienteringsmøde om situationen vedr. Pensionskassen af 1950

Slides fra mødet kan findes her

Login Form