Gruppeliv

Gruppeliv

For at kompensere for, at de ansatte i vores menigheder ikke kan tilbydes de overenskomstmæssige gruppelivsordninger de ville have ved tilsvarende ansættelse i Folkekirken, har bestyrelsen indgået en aftale med Forenede Gruppeliv om at tilbyde vores medlemsmenigheder en attraktiv gruppelivsaftale.

Præmien til ordningen er (i 2024) kr. 234,00 kr. pr. måned pr. medarbejder og dækninger er (i 2023) følgende:

-        Dødsfaldsdækning kr. 466.557

-        Børnesum i tilfælde af dødsfald, under 21 år kr. 34.992

-        Kritisk sygdom kr. 174.959

-    Kritisk sygdom børn kr. 58.320

-        Dækninger gælder indtil den måned, hvor medarbejderen fylder 70 år

Ved tiltrædelse af aftalen, skal alle menighedens medarbejdere tilmeldes ordningen. Dog med den undtagelse, at medarbejdere, som er minimum 70 år undtages. Derudover undtages medarbejdere, hvor ansættelsen i menigheden ikke er deres primære ansættelse og medarbejdere som arbejder mindre end 10 timer pr. måned.

Ønsker jeres menighed at tilmeldes ordningen, skal I kontakte Pia Vium Strandridder herom på roeddingfrimenighed@gmail.com.

Det koster et éngang opstartsgebyr på kr. 750,00 at tilmelde sig ordningen, som skal indbetales til foreningens konto i Nordea reg.nr. 2340 konto nr. 0724 394 450.

Foreningens aftale med Forenede Gruppeliv kan læses her: Gruppelivsaftale

Login Form