Referat fra bestyrelsesmøde 4.april 2016

Skrevet af

 Mødet blev afholdt på biblioteket ved Odense banegård

Til stede: Laura L. Jensen, Anne Grete Pilgaard, Aksel Bording, Anne-Marie Neimann Afbud: Ina Balle Aagaard

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden og referat
2.    Siden sidst - præstemødet i Rødding
3.    Hvad vil vi med hjemmesiden?
4.    Skattesagen
5.    Årsmødet - afstemningsprocedure, vedtægter, ny kasserer mm.
6.    Vedtægter for valgmenighedsbestyrelser
7.    En forespørgsel
8.    Mødet den 19. november 2016
9.    Eventuelt, næste møde

 Læs referat her

Login Form