Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 27. oktober 2016

Skrevet af

Mødet blev afholdt i Sdr. Nærå Valgmenighed

Login Form