Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 5. december 2016

Skrevet af

Mødet blev afholdt i Morsø Frimenighed

I mødet deltog: Laura Lundager Jensen, Ina Balle Aagaard, Pia Strandridder, Anne Grete Pilgaard og Johan Christian Nord (kom senere)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat, valg af referent og godkendelse af dagsorden
2. Vedtægtsændringer til næste generalforsamling. Se vedlagte over sigt fra årsmødet 2016
3. Spørgeskema til vedr. SKAT. PIa har udsendt forslag
4. Hjemmesiden - forberedt under transporten til Mors
5. Årsskrift
6. Drejebog for årsmødet
7. Dagsorden til mødet med Morsø Frimenighed  
8. Opfølgning på samtale med Lisebeth Christoffersen om kursus i jura for valgmenigheder.
9. Skal kontingentet stige pga. af faldende medlemstal?
10. Evt.

Læs referatet her

 

Login Form