Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder den 10. maj 2017

Skrevet af

Mødet blev afholdt i Osted Valgmenighed

Læs referatet her

Login Form