Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder den 13. september 2017

Skrevet af

Mødet blev afholdt i Sdr. Nærå Valgmenighed

Læs referatet her

Login Form