Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Skrevet af

Mødet fandt sted i Vallekilde, søndag den 3. juni 2018.

Referatet kan læses her.

 Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand: Laura Lundager Jensen
Næstformand: Ina Aagaard
Kasserer: Pia Strandridder
Blad: Anne Grete Pilgaard og Ole Kobbelgaard
Hjemmesidesvarlig: Anne Grete
 

Login Form