Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder 27. November 2018

Skrevet af

Mødet blev holdt i Sdr.Nærå Valgmenighed

Læs referatet her

Login Form