Nyt fra menighederne

N.F.S. Grundtvigs Fond

Det er besluttet, at N.F.S. Grundtvigs Fond opløses, da afkastet er blevet for lille. Derfor frigives de resterende midler på ca. 1 mio. kr. med ansøgningsfrist 1. juni 2022 og uddeling 8. september 2022. Alle er velkomne til at søge. Fondet har til formål at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats. Fondet kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er “til folkegavn”. Fondet giver ikke tilskud til drift, løn, restaurering eller etablering af institutioner. Se mere på nfsgrundtvigsfond.dk.nfsgrundtvigsfond.dk.   

 

I denne rubrik er der mulighed for at lægge stillingsopslag eller andre informationer, der kan være vedkommende for de øvrige menigheder - eller for andre brugere af hjemmesiden.

Kontakt Anne Grete Pilgaard herom.

 

Login Form