Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder 30. januar 2020

Skrevet af

Mødet blev afholdet i Sdr. Nærå

Referatet kan læses her

Login Form