Referat af møde i bestyrelsen for foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder 13. august 2020

Skrevet af

Mødet blev afholdt i Ryslinge frimenighed

Læs referatet her

Login Form