Invitation til ekstra informationsmøde den 5. december 2022

Da storebæltbroen lukkede og alle deltagere fra Sjælland blev forhindret i at deltage i informationsmødet i Sdr. Nærå den 12. november, inviterer bestyrelsen til et ekstra informationsmøde for foreningens menigheder, mandag den 5. december 2022.

Mødet foregår i Kl. 18-21 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, 4320 Lejre. Mødet starter med aftensmad.

Emnet som behandles på mødet, er et igangværende projekt hos SKAT, hvor de kontrollerer om en række udvalgte religiøse samfund overholder skattereglerne.

På mødet vil vi drøfte, hvordan vi i menighederne sikrer os, at vi overholder skattereglerne og at vores medlemmer kan opnå skattefradrag for deres indbetalinger til menighederne.

Vi opfordrer til, at alle menighederne deltager med repræsentanter på mødet – gerne både formand, præst og kasserer, og skulle andre have været forhindret den 12. november, er der nu en ny mulighed.

Deltagelse i mødet er gratis.

Menighederne sørger selv for kørsel. Tilmelding til mødet skal ske hurtigst muligt og senest den 28. november til Pia Vium Strandridder på roeddingfrimenighed@gmail.com.

Læs det udsendte nyhedsbrev om sagen her

SKAT har lavet 2 nye vejledninger på området, som ses her:

-          En vejledning om fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8A og

-          En vejledning om løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Der henvises i øvrigt til nyhedsmail udsendt til menighederne primo september 2022.

 

Login Form