Forenede Gruppeliv tilbyder en gruppelivsaftale til foreningens medlemsmenigheder

For at kompensere for, at de ansatte i vores menigheder ikke kan tilbydes de overenskomstmæssige gruppelivsordninger, de ville have ved tilsvarende ansættelse i sognekirkenerne i Folkekirken, har bestyrelsen kontaktet Forenede Gruppeliv (som også tilbyder gruppelivsaftaler til de frie skoler) og spurgt, om de vil tilbyde vores medlemsmenigheder en attraktiv gruppelivsaftale. 

Forenede Gruppeliv er positivt indstillet overfor dette, og kan tilbyde følgende, for en forsikringspræmie på kr. 200 pr. måned pr. medarbejder:

-        Dødsfaldsdækning kr. 425.000

-        Børnesum i tilfælde af dødsfald, under 21 år kr. 30.000

-        Kritisk sygdom kr. 150.000

-        Kritisk sygdom til børn, under 12 år, kr. 50.000

-        Udløb 70 år.

Hvis jeres menighed vil være med, så er det en forudsætning, at alle jeres fastansatte medarbejdere tilmeldes ordningen. Dog er undtaget medarbejdere som maksimalt arbejder 10 timer pr. måned,  og hvor ansættelsen ikke er deres primære ansættelse, samt pensionister. 

Ansatte der også har en gruppelivsordning andetsteds, skal også tilmeldes ordningen. Det gælder f.eks. præster, som er medlem af Præsteforeningen, og derigennem har en gruppelivsordning eller medarbejdere der via en pensionsordning også har en gruppelivsordning. Vær OBS på, at hvis medarbejderen har flere gruppelivsaftaler, så opnår man udbetaling fra alle ordningerne ved dødsfald og kritisk sygdom. 

Hvis I ønsker at være med, så skal vi vide hvor mange medarbejdere I har, som skal tilmeldes ordningen. Vi skal vide hvilken stilling, hvilket køn og hvilken alder de enkelte medarbejdere har. Vi skal bruge disse oplysninger om jeres medarbejdere, fordi der er bestemt fordeling mellem køn og en bestemt gennemsnitsalder indlagt som forudsætning for den pris og vilkår som Forenede Gruppeliv tilbyder. 

Vil I være med – eller har spørgsmål til ordningen, så kontakt Pia Strandridder på roeddingfrimenighed@gmail.com

Mere i denne kategori: « Årsmøde 2022 Adresseliste »

Login Form