Pensionskassen af 1950

Præst, pension - Under redigering

Spørgsmål henvises til Foreningens repræsentant i bestyrelsen for Pensionskassen af 1950, Valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro. Tlf. 23678822. Mail phedegaard@gmail.com 

Pensionskassen af 1950, - oprettelse og formål

Med hjemmel i Finansloven for 1950-51 oprettedes fra 1. april 1950 en pensionskasse kaldet "Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner". Til denne pensionskasse er sluttet en lang række kirkelige institutioner, heriblandt de grundtvigske valg- og frimenigheder og Dansk Kirke i Udlandet.

Formålet med kassens oprettelse var først og fremmest at sikre, at overgang fra tjeneste i en af disse institutioner til tjeneste i fast embede i en sognemenighed eller omvendt kunne finde sted på den måde, at man medtog pensionsret og pensionsanciennitet.

Samtidig betød kassens oprettelse, at der gaves dens medlemmer mulighed for langt bedre pensionsvilkår, end de frie menigheder hidtil havde kunnet byde på. Også fra andre stillinger er der mulighed for at medregne pensionsalder og - ret.

Hvem kan optages?
Optagelse i Pensionskassen sker efter tilladelse af Pensionskassens bestyrelse, der består af repræsentanter for Kirkeministeriet, Finansministeriet og Pensionskassens medlemmer.

Optagelsen indebærer en økonomisk fordel, idet staten yder tilskud til pensioner, således at disse svarer til almindelig tjenestemandspension.

Anmodning om optagelse af en valg- eller frimenighedspræst i Pensionskassen fremsendes af den pågældende menigheds bestyrelse snarest muligt efter den pågældendes ansættelse.

Som medlemmer af Pensionskassen kan optages alle, der er berettiget til at søge embede i Folkekirken. For frimenighedspræster, der ikke er teologiske kandidater, gælder det således, at de kan optages efter 7 års tjeneste som frimenighedspræst – den samme årrække, der berettiger dem til at søge embede indenfor Folkekirken.

Menigheden skal huske at melde præsten ind.

Pensionskassens daglige forretninger varetages af:
Forretningsfører Catherina Lovisendal
Kirkeministeriet,
Frederiksholms Kanal 21,
1220 Købehavn K.

Find Pensionskassens vedtægter her

----------

 

Login Form