Pensionsordninger

Pensionsordninger

Pensionskassen af 1950 blev pr 1/1 2022 omdannet og optager som hovedregel ikke nye medlemmer.

Nuværende forhold:

·       Allerede optagne medlemmer i pensionskassen af 1950 fortsætter i pensionskassen uden ændringer af pensionsforhold.

Ny ansættelse:

·       Ansættes en præst, der allerede er optaget i pensionskassen af 1950 kan forsat beholde sin pensionsordning i pensionskassen. Det gælder bla. præster, der kommer direkte fra en stilling som præst i den danske kirke i udlandet, herunder Sydslesvig.

·       Ansættes en præst, der kommer direkte fra en tjenestemandsansættelse i folkekirken kan søge om optagelse i pensionskassen af 1950 hos kirkeministeriet.

·       Ansættes en præst der IKKE kommer direkte fra en af de nævnte type stillinger, kan ikke optages i pensionskassen af 1950. Det anbefales, at der tegnes pensionsordning hos PFA, der allerede har en aftale med præsteforeningen. De grundtvigske Valg- og frimenigheder en aftale om, at præster i en af vores menigheder kan få samme pensionsvilkår som en overenskomstansat præst i folkekirken. Det kræves dog at den pågældende præst er medlem af præsteforeningen.

Alternativt tegner menigheden en pensionsordning i et andet pensionsselskab.

Ved spørgsmål kontakt Formand Laura Lundager Jensen. luje@kp.dk  

Læs om Pensionskassen af 1950 på kirkeministeriets hjemmesiden. Læs her

Find Pensionskassens vedtægter her

Login Form