Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2022 blev afholdt i Ubberup Valgmenighed lørdag den 25. juni 2022, med 140 deltagere.

Programmet for dagen kan læses her

Referat fra generalforsamlingen følger.

N.F.S. Grundtvigs Fond

Det er besluttet, at N.F.S. Grundtvigs Fond opløses, da afkastet er blevet for lille. Derfor frigives de resterende midler på ca. 1 mio. kr. med ansøgningsfrist 1. juni 2022 og uddeling 8. september 2022. Alle er velkomne til at søge. Fondet har til formål at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats. Fondet kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er “til folkegavn”. Fondet giver ikke tilskud til drift, løn, restaurering eller etablering af institutioner. Se mere på nfsgrundtvigsfond.dk.nfsgrundtvigsfond.dk.   

 

I denne rubrik er der mulighed for at lægge stillingsopslag eller andre informationer, der kan være vedkommende for de øvrige menigheder - eller for andre brugere af hjemmesiden.

Kontakt Anne Grete Pilgaard herom.

 

Adresselisten over alle menigheder ajourføres løbende.

Adresselisten kan ses her på hjemmesiden og trykkes hvert år i årsskriftet.

Husk at meddele ændringer til redaktør af hjemmeside Anne Grete Pilgaard på annegretepilgaard@gmail.com

Se den opdaterede adresseliste herAdresseliste

Login Form