Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2021 afholdes i Rødding og Bovlund

den 25. og 26. september 2021 

Program kan læses her

Tilmelding og betaling sker samlet fra hver meninghed senest den 21. september 2021

Netværks- og informationsdag 
Vi udsætter netværks og informationsdagen lørdag den 6. marts 2021 i
Storstuen, Sdr. Nærå Valgmenighed indtil vi føler os sikre på, at vi igen kan mødes

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 2020 i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder blev afholdt virtuelt mandag den 7. december 2020.

Refera fra generalforsamlingen kan læses her

Login Form