Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2020 blev aflyst pga. Covid-19 smittefare.

Rødding og Bovlund har sagt ja til at afholde årsmødet i 2021.

I håb om at kunne gennemføre årsmødet er datoerne sat til den 25. og 26. september 2021 

Rækkefølgen for afholdelse af årsmøder rykkes efter aftale med værtsmenighederne.

Netværks- og informationsdag 
Vi udsætter netværks og informationsdagen lørdag den 6. marts 2021 i
Storstuen, Sdr. Nærå Valgmenighed indtil vi føler os sikre på, at vi igen kan mødes

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 2020 i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder blev afholdt virtuelt mandag den 7. december 2020.

Refera fra generalforsamlingen kan læses her

Login Form