Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2024 blev afholdt i Odense Valgmenighed lørdag den 8. juni 2024 fra kl. 9.30 til 21.30

Programmet for dagen findes her.

Referat og beretning kan læses her

Præstekonvent Mandag d. 6. maj kl. 10:00-14:00 i Brückerstuen ved Ågård Frimenighed, Kirkebakken 6, 6040 Egtved

Tilmelding til Henrik Jensen, Ågård Frimenighed på aagaardfrimenighed@gmail.com senest d. 3. maj af hensyn til madbestilling.

Find printvenligt program her 

Adresselisten over alle menigheder ajourføres løbende.

Adresselisten kan ses her på hjemmesiden og trykkes hvert år i årsskriftet.

Husk at meddele ændringer til redaktør af hjemmeside Anne Grete Pilgaard på annegretepilgaard@gmail.com

Se den opdaterede adresseliste her

Login Form