Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2021 afholdes i Rødding og Bovlund

den 25. og 26. september 2021 

Tilmelding på mail aarsmoede2021@gmail.com (OBS. Der er meddelt forkert mailadresse i det udsendte program)

Tilmelding og betaling sker samlet fra hver meninghed senest den 15. september 2021

Program kan læses her

N.F.S. Grundtvigs Fond

Det er besluttet, at N.F.S. Grundtvigs Fond opløses, da afkastet er blevet for lille. Derfor frigives de resterende midler på ca. 1 mio. kr. med ansøgningsfrist 1. juni 2022 og uddeling 8. september 2022. Alle er velkomne til at søge. Fondet har til formål at udbrede kendskabet til N.F.S. Grundtvigs indsats. Fondet kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er “til folkegavn”. Fondet giver ikke tilskud til drift, løn, restaurering eller etablering af institutioner. Se mere på nfsgrundtvigsfond.dk.   

 

I denne rubrik er der mulighed for at lægge stillingsopslag eller andre informationer, der kan være vedkommende for de øvrige menigheder - eller for andre brugere af hjemmesiden.

Kontakt Anne Grete Pilgaard herom.

 

Netværksmøde og informationsdag 
Netværksmøde og informationsdag bliver lørdag den 22. januar .

Nærmere information følger.

Mvh. Bestyrelsen

Login Form