Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2020 aflyses pga. Covid-19 smittefare, og generalforsamlingen udskydes

Rødding og Bovlund har sagt ja til at afholde årsmødet i 2021. Dato følger.

Rækkefølgen for afholdelse af årsmøder rykkes efter aftale med værtsmenighederne.

Generalforsamling 2020 i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder afholdes i år virtuelt.

Mandag den 7. december 2020 kl. 19.

Der udsendes indkaldelse og dagsorden pr. nyhedsbrev.

 Link til mødes udsendes med nyhedsbrev på dagen inden kl. 16

I denne rubrik er der mulighed for at lægge stillingsopslag eller andre informationer, der kan være vedkommende for de øvrige menigheder - eller for andre brugere af hjemmesiden.

Kontakt Anne Grete Pilgaard herom.

 

Login Form