Arrangementer og Nyt

Årsmødet 2023 blev afholdt i Norddjurslands Valgmenighed den 20. og 21. maj

Programmet for dagen findes her 

 Referat af generalforsamlingen kan læses her

Røddingkonventet 2023

Røddingkonventet (også kaldet Grundtvigsk Konvent) blev oprettet i 1916 og afholdt på Rødding Højskole, deraf navnet Røddingkonventet. Det fortsatte frem til slutningen af 1980’rne og blev et inspirerende mødested for teologer og præster af overvejende grundtvigsk og tidehvervsk observans.

Røddingkonventet er støttet af og arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Folkeuniversitetet, Rødding Frimenighed og Rødding Sognemenighed.

Konventet afholdes den 27., 28. og 29. august i Rødding.

Find brochuren om Røddingkonventet 2023 her

I denne rubrik er der mulighed for at lægge stillingsopslag eller andre informationer, der kan være vedkommende for de øvrige menigheder - eller for andre brugere af hjemmesiden.

Kontakt Anne Grete Pilgaard herom.

 

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder inviterer til netværksdag - Lørdag den 18. november april 2023, kl. 10-14.30 

hos Sdr. Nærå Valgmenighed, Stationsvej 171, 5792 Årslev

Bestyrelsen inviterer både menighedernes præster, kasserer/forretningsfører og bestyrelsesmedlemmer til netværksdag. Der vil være ankomst og kaffe fra kl. 9.30-10. Program for dagen følger.

Har du spørgsmål eller forslag til dagens program,

så kontakt Pia Vium Strandridder, 

roeddingfrimenighed@gmail.com, tlf. 26750427.

Login Form