Referater fra bestyrelse

Møderne blev afholdt den 9. november 2023 i Odense Valgmenighed

– vedrørende Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 8. juni 2023 i Odense

Referat af bestyrelsesmøde kan læses her

Referat af møde med Odense Valgmenighed ang. årsmøde 2024 kan læses her

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg og Frimenigheder den 20. maj 2023 i Norddjurslands Valgmenighed

Tilstede: Anne Grete, Pia, Henrik, Ole og Laura.

Referent: Laura

Pkt 1: Konstituering

Laura valgt som formand

Ole næstformand

Pia Kasserer

Pkt 2: næste møde 16 aug kl 17-20 i sdr Nærå

Evt: ingen emne

Mødet blev afholdt i Norddjurs Valgmenighed

Referatet kan læses her

Efter mødet blev der holdt møde med bestyrelsen for Norddjurs Valgmenighed. Læs referatet her

Mødet blev afholdt hos Anne Grete Pilgaard i Odense.

Læs referatet her

Efter generalforsamlingen 2020 har bestyrelses konstitueret sig.

Læs referat her

Mødet blev afholdt i forbindelse med Årsmødet i Sdr. Nærå, lørdag den 25. maj 2019

Læs referatet her

 Mødet blev afholdt på biblioteket ved Odense banegård

Mødet blev afholdt den 7. juni kl. 15.00 i Rødding 

Login Form