Hvem er vi - 36 grundtvigske valg- og frimenigheder

aarsmoede2011

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Foreningen blev stiftet den 27. juni 1950 og består af i alt 36 selvstændige menigheder spredt ud over hele landet. Heraf er 29 valgmenigheder og 8 frimenigheder. Foreningen har til formål at styrke fællesskabet mellem de frie menigheder, styrke den grundtvigske menighedsforståelse samt at varetage fælles interesser over for myndighederne.

Hvert år arrangerer foreningen et fælles årsmøde af 1-2 dages varighed. Værtsskab og tilrettelæggelse går på skift mellem menighederne.

Foreningen udgiver et årsskrift. Årsskriftet indeholder udover årsmødeprogram, en skriftlig årsberetning og årsregnskabet, en fortegnelse over foreningens medlemsmenigheder, en præsentation af årsmødets værtsmenighed samt artikler om aktuelle emner.

Foreningen kan på opfordring fra menighederne stå for gennemførelse af kurser og andre arrangementer.

 

 

 

Relaterede artikler

Login Form