Referat af møde i bestyrelsesen i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 6. december 2022

Mødet blev afholdt i Norddjurs Valgmenighed

Referatet kan læses her

Efter mødet blev der holdt møde med bestyrelsen for Norddjurs Valgmenighed. Læs referatet her

Login Form