Frimenigheder - særlige forhold

Rod ved registrering af dåb i frimenigheder
For frimenighederne i vores forening hersker der nogen forvirring i forbindelse med registrering af dåb.
Når præsterne laver en dåbsanmeldelse til det sogn, hvor barnets forældre er bosiddende, er det ikke altid, at kirkekontoret dér foretager den nødvendige registrering. Det skyldes flere uheldige/uhensigtsmæssige forhold, der spiller uheldigt sammen.
I Folkekirkens datasystemer bliver en dåb, foretaget i en af vore frimenigheder, ikke registreret samme sted som alle andre døbte, danske børn står registreret. I stedet bliver de døbte børn opført under en særlig kategori, der har betegnelsen ”Anden dåb” (det har ikke indtil videre været muligt at få en redegørelse for, hvorledes dåben, der følger FK’s ritualbog, adskiller sig og gør sig fortjent til betegnelsen ”anden” dåb. Det vender vi tilbage til ved en senere lejlighed!).
Som en følge heraf kan forældre til børn døbt i en af vore frimenigheder komme ud for, at de modtager et brev, hvori de bliver bedt om at navngive deres barn snarest – og inden barnet er fyldt et halvt år. Hvis ikke, vil barnet blive tildelt et (konge/dronninge)navn af myndighederne.
Går man ind på hjemmesiden Borger.dk, kan man læse følgende informationer til vordende eller nybagte forældre:
”I kan også vælge at navngive jeres barn ved dåb i et anerkendt trossamfund. Det kræver, at én af jer tilhører et anerkendt trossamfund, og at trossamfundet har en anerkendt præst.
Barnet bliver ved dåben skrevet ind i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.
De anerkendte trossamfund, der fører ministerialbøger, er:
Den Katolske Kirke i Danmark
Den reformerte menighed i Fredericia
Den franske-reformerte menighed i København
Den tysk-reformerte menighed i København
Det Mosaiske Troessamfund
Metodistkirken i Danmark
Den ortodokse russiske kirkes menighed i København
Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København
Svenska Gustafsförsamlingen i København
Den til St. Alban’s English Church i København hørende menighed
Hvis barnet er født i Sønderjylland skal det navngives ved anmeldelse til kommunen.”
Eftersom vore frimenigheder jo ikke fører ministerialbøger, skal vi derfor anmode jer om, at I sørger for at gøre forældre opmærksomme på, at de selv skal gå på Borger.dk og foretage sig følgende:
Søg på ”navngivning”
Åbn punktet ”Ansøg om navngivning med NemID (nr. 2 fra oven)
Tryk på den grønne knap ”Start”
Log dig ind
Læs den fremkomne side og tryk på knappen ”Videre”
Herved fremkommer et skema, der - når der er fælles forældremyndighed – skal udfyldes af begge forældre og underskrives af begge forældre med digital underskrift.
Medsend gerne jeres dåbsattest som bilag.
Indsend ansøgningen
Ring til jeres lokale folkekirkekontor og forvis jer om, at de er klar over, at I har gjort det fornødne.

Vi håber, at denne vejledning er til hjælp. Enkelte steder er de ”ansvarlige” på kirkekontorerne angiveligt blevet instrueret i, at de kun skal foretage en registrering af dåben, hvis det sker med henblik på indmeldelse i Folkekirken, så det kan være op ad bakke. Ring om nødvendigt til Ole Kobbelgaard, Sdr. Nærå Valgmenighed på 3064 2125.

Login Form