Forsikringer

Forsikringer

Som enhver anden virksomhed, skal en valgmenighed og en frimenighed sørge for at forsikre sig.

Da valg- og frimenighederne ikke er med i Folkekirkens forsikringsordning, påhviler det den enkelte menighed selv at forsikre sig.

Flere af de grundtvigske valg- og frimenigheder har tegnet forsikringer hos Danske Kirkers Forsikringsservice, som samarbejder med Thisted Forsikring.

Arbejdsskadeforsikring:

Alle arbejdsgivere skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker deres ansattes eventuelle
arbejdsskader. Forsikringen sikrer medarbejderen erstatning, i tilfælde af ulykke i forbindelse med arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdsskader skal anmeldes til menighedens forsikringsselskab og til Arbejdstilsynet senest 9 dage efter ulykken er sket. Anmeldelse til Arbejdstilsynet sker skal vi i EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. Link til anmeldelse af en arbejdsskade tryk her: https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy

I menighederne er der ofte frivillige, som udfører et stykke arbejde for menigheden. Det kan være nødvendigt at menighedens arbejdsskadeforsikring også dækker frivilligt arbejde i menigheden, hvis menigheden vil være sikker på, at alle frivillige er dækket i tilfælde af ulykke eller skader. På ISOBRO´s hjemmeside findes en artikel, som behandler emnet om forsikring af frivillige: Link tryk her: https://www.isobro.dk/nyheder/nyhed/news/uge-9-er-jeres-frivillige-forsikret/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8be43ea4c7ce39eee7ecb283c3c1cfd3

Erhvervsforsikring:

En erhvervsforsikring, er en erhvervsansvarsforsikring, som dækker, hvis menigheden som virksomhed er skyld i skader på personer eller ting. F.eks. hvis menighedens medarbejdere kommer til at lave skade på andre personer, eller på andre personers ting, mens de udfører deres arbejder.

Erhvervsløsøreforsikring

Erhvervsløsøreforsikring er en forsikring som dækker menighedens erhvervsløsøre i anledning af brand, tyveri og vandskade.

Ejendomsforsikring

Menighederne som ejer ejendomme, skal endvidere sørge for at tegne forsikringer som dækker menighedens ejendomme.

Bestyrelsesansvarsforsikring

ISOBRO rådgiver alle menigheder, som har enten ansatte og/eller bygninger til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker bestyrelsens erstatningsansvar. Bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt med hele deres formue.

Netbankforsikring

Kun private er dækket, hvis der sker indbrud i vores netbank. Menighedens skal derfor tegne en netbankforsikring for at opnå dækning.

Sygedagpengeforsikring

Menigheden kan som arbejdsgiver tegne en sygedagpengeforsikring. Med en sygedagpengeforsikring kan menighedens som arbejdsgiver opnå sygedagpengerefusion allerede i arbejdsgiverperioden. Læs mere om forsikringen – link tryk her: https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/forsikring-af-dine-ansatte

Øvrige forsikringer

Vær opmærksom på, at der skal se særskilt forsikring af trailer og selvkørende maskiner – f.eks. en havetraktor.

Senest ændret Søndag, 31 marts 2019 23:33

Login Form